Met behulp van de online Advisors/ calculators kan men een bespan- en racket advies “berekenen”.

De Tension advisor adviseert een bespanhardheid en snaar klasse en berekent daaruit de spankrachten voor ieder racket.

Tension Advisor knop-nl-kl

De Swingweight advisor adviseert een Swingweight (=combinatie balans + gewicht) en berekent de SW van ieder racket uit het meten van kop en steel gewicht.

stringway swingweight knop NL-kl