Spanarm machines

Er zijn 2 typen spansystemen met spanarm en gewicht:

 

1. Krik Systemen: 2. Het Stringway Systeem
Spansystemen waarbij de arm zuiver horizontaal moet hangen om de snaar op de juiste spankracht te spannen.
– De meeste van deze machines zijn voorzien van een “krik-systeem”, waarmee de bespanner moet krikken tot de arm zuiver horizontaal hangt.
Het grootste nadeel van het krikken is, dat de spanrol “met de hand” op spanning gehouden moet worden terwijl de spanarm wordt opgetild voor de volgende krikslag. Door het krikken verliest de bespanner tijd en nauwkeurigheid.

De arm van het Stringway spanarm-systeem hoeft niet horizontaal te hangen om de snaar op de juiste spankracht te spannen. De spankracht is in iedere stand van de arm gelijk aan de gewenste spankracht.
Waarom moet de arm horizontaal hangen bij een kriksysteem? Waarom hoeft de spanarm van het stringway systeem niet horizontaal te hangen?
Spanarm machines Stringway System
De spankracht hangt af van de hoek, omdat ‘H’ in iedere stand verschilt terwijl ‘R’ steeds gelijk is. De spankracht is in iedere stand gelijk, omdat de afstand ‘V in dezelfde mate veranderd als afstand ‘H’.

Geef een reactie