Met individuele data naar  maximale team-kwaliteit

Kwaliteits calculator / “component-controle”

Voor hockey en voetbal 

Oorsprong van het Teamway systeem.

Het idee voor het Teamway systeem is ontstaan toen wij bijzonder ongelukkig waren met het spel en het aankoop beleid van onze favoriete topclub. Het afstandschot, de dieptepass en de goede voorzet waren “afgeschaft” in dat elftal.

De basis gedachte voor het systeem was: “Er zou eigenlijk een checklist moeten zijn voor een trainer / coach zodat hij zeker weet dat hij alle “componenten” van de sport heeft ingebouwd in zijn elftal.

 Het systeem dat nu ontwikkeld is doet veel meer voor het team.

Basis principe van de calculator

 • Basis van het systeem is dat een trainer / coach / scout de vorm van iedere speler heel goed kan beoordelen, wanneer die opgesplitst is in “componenten“.

Maar het is onmogelijk voor een mens om zoveel beoordelingen tot overall cijfers voor een team te combineren voor alle onderdelen van het team.

Het doel van de Teamway calculator.

Het doel van de Teamway calculator is:

 • Optimale selectie waar alle “componenten” zijn  “ingebouwd”.
 • Optimaal team waar alle “componenten” zijn ingebouwd .
 • Optimale wissel voor een bepaalde wedstrijd situatie.
 • Vorm index van iedere speler.
 • Gerichte scouting.
 • Vast stellen benodigde oefenstof.

Voor wie?

 • Voor alle nivo’s
 • Voor trainers en coaches.
 • Voor scouts.
 • Voor technische leiding.

Wat doet het Teamway systeem?

 • De Teamway calculator combineert heel veel data tot totaal-scores voor het team.
 • Berekent “team-kwaliteits-index” uit 22 componenten per speler.
 • Berekent kwaliteits-index voor aanval, verdediging, mentaliteit, fysieke kracht en voor de strafschop.
 • Berekent kwaliteits-index van iedere speler.

 • De beoordeling in het Teamway systeem bestaat uit 22 functionele componenten van de sport. De actuele vorm van de speler moet ingevoerd zijn om optimaal advies te krijgen. ( Een spits die lang niet gescoord heeft moet een lage beoordeling voor “doelpunt kop” en “doelpunt voet” krijgen.

Wie beoordeelt?

Er zijn 2 versies van de calculator de N en de L:

 • Bij de N versie wordt de beoordeling ingevoerd in een getal van 1 tot 5.

 • Bij de L versie zijn de kriteria onderverdeeld in subjectief en objectief.

De objectieve kriteria, die uit tests of video-analyse komen, kunnen worden ingevoerd. Het Teamway systeem rekent die waarden om naar waarden van 1 tot 5 waarmee de teamkwaliteit wordt berekend.

Actuele vorm telt.

 • Hoe nauwkeuriger en actueler de beoordeling van de spelers wordt gedaan des te beter zal de team-calculatie een weergave zijn van de kracht van het team in het veld.

De invoer kan door de trainer/coach maar ook met advies door de clubanalist of de video analist gedaan worden.

Betekenis van de score van 1 tot 5.

Iedere component van een speler wordt beoordeeld met een cijfer van 1 tot 5,. 5 geldt als hoogste in de selectie en 1 als laagste.

Hierdoor wordt de volledige schaal gebruikt voor de berekening en zullen de verschillen het duidelijkst zichtbaar zijn.

DUS. Het is dus niet zo dat Messi alleen 5en heeft en de spelers in de selectie van de club daar allemaal ver onder zitten.

Hoe wordt de kwaliteit van een opstelling berekend?

 • Nadat de 22 basis-kwaliteiten van iedere speler zijn ingevoerd wordt het basis team ingevoerd mbv de “schuifschakelaars”. De cijfers achter opstelling 1 geven nu de beoordeling van het basis team.

 • Met opstelling 2 kan de invloed van opstelling 2 uitgerekend worden. De cijfers achter opstelling 2 geven nu de beoordeling van het team met de wissels aan. Huntelaar is vervangen door Zyech en Blind door Schöne.

>Zoals goed te zien is is opstelling 2 duidelijk sterker dan opstelling 1.

Hoe kunt u het systeem uitproberen voor uw team?

U kunt uw eigen calculator uitproberen, nadat u geregistreerd bent als Teamway lid op de website www.stringwaynederland.nl in het menu Teamway/registreren leden.

Na het registreren ontvangt u een wachtwoord om in te loggen op uw privé-pagina. Op die privé-pagina ziet u een logo, zo mogelijk van uw eigen club. Wanneer u op het logo klikt opent de calculator.

Heeft u nog vragen of suggesties dan horen we die graag. Stuur een email naar stringway.fred@gmail.com of via  het contactformulier op deze site,

Het gebruik.

Iedere gebruiker heeft zijn eigen calculator, die hij kan starten door in te loggen op zijn privé pagina en te klikken op het logo van de gewenste calculator. Een gebruiker kan meerdere calculators bezitten.

Wanneer de calculator start komen de opstellingen in beeld. Door omlaag te scrollen worden de tabellen voor de invoer getoond.

Spelers invoeren.

Nieuwe spelers kunnen worden ingevoerd in de tabel “Techniek” en worden dan op alle posities getoond.

Data invoeren.

N-versie (subjectieve waarden):

Bij de N versie wordt voor iedere speler en iedere component een cijfer van 1 tot 5 ingevoerd. Wanneer meer personen een beoordeling maken kan daarvan een gemiddelde waarde genomen worden waardoor subjectieve waarden “objectiever” worden.

De calculator toont dan het gemiddelde van het hele team en de totaal score van iedere speler voor alle componenten.

Wijze van beoordelen.

Wij adviseren om alle spelers per kriterium te beoordelen, aftellend van de beste die een 5 krijgt en de andere in vergelijking met die beste speler.

L- versie (objectieve of subjectieve waarden):

Bovenaan het scherm kan voor 2 sheets gekozen worden. Door op objsubj te klikken opent de beoordelings tabel.

Bij de L-versie kunnen objectieve data ingevoerd worden. In de kolom “obj” berekent de calculator de waarde voor het aantal goed tov totaal omgerekend naar een maximale score van 5.

Wanneer van een speler geen objectieve data beschikbaar zijn kan in de kolom “subj” een waarde tussen 1 en 5 ingevoerd worden.

Opstelling maken:

Nadat van alle spelers de data ingevoerd zijn kan de totaal score van een bepaalde opstelling berekend worden.

De opstelling kan gemaakt worden door de schuifschakelaars van de betreffende spelers naar rechts te bewegen.

LET OP het is niet nodig om te schuiven alleen klikken op het andere einde van de baan is genoeg.

N en L versie berekening:

 • Bij de N versie wordt de berekening direct na het wijzigen van een instelling gedaan. Zo niet dan moet op de “update” knop (links bovenin) geklikt worden.
 • De L versie is zo groot dat niet automatische wordt berekend na iedere wijziging, dus moet altijd op de “update” knop geklikt worden.

Selectie doorrekenen.

Het is ook mogelijk om de gehele selectie door te rekenen.

Zet alle spelers in één van de opstellingen en de calculator berekent de kwaliteiten van de verschillenden componenten.

Alle waarden onder de 3 zijn onvoldoende.

Oefenstof / “aankoop beleid” bepalen.

De calculator toont de totaal score in opstelling 1 en 2 en per component bovenaan de beoordelings tabellen.

Wanneer bepaalde componenten van het team te laag scoren zijn er 2 opties.

1. Scouten.

Er kunnen spelers gezocht worden die de betreffende componenten in het team versterken. Door deze spelers te scoren met het Teamway systeem toont de calculator direct of een speler toegevoegde waarde heeft.

2. Oefenstof.

Wanneer bepaalde componenten te laag scoren, kan er op die componenten geoefend worden.

—————-