BESPANMACHINES KIEZEN.

 

Een bespanmachine bestaat uit 3 vitale delen en bij het kopen van één ervan moet de best mogelijke combinatie gekozen worden.

 

 1. De draaitafel met racket opspanning is het meest belangrijk, omdat die ervoor moet zorgen dat het racket niet beschadigd wordt of breekt.
 2. Wanneer de klemmen slecht zijn is het onmogelijk om nauwkeurig te bespannen, goede klemmen zijn belangrijker dan een goed spansysteem.
 3. Het spansysteem.

 

DE DRAAITAFEL MET RACKET-OPSPANNING:

Het is van “hoofdbelang” om de spanning in het materiaal van het racket  tijdens het bespannen zo laag mogelijk te houden. Wanneer de spanning in het materiaal tijdens het bespannen te hoog is resulteert dit in kleine scheurtjes in het racket die door het spelen met het racket tot breuk kunnen leiden.

Het is erg belangrijk om te begrijpen dat een minimale vervorming van het racket niet betekent dat de spanning in het materiaal ook minimaal is.

Balk in de muur

We vergelijken het racket met een balk in de muur:

Figuur 1A toont een balk waaraan in punt C een gewicht hangt. Er is geen spanning in het deel tussen punt C en punt A. Het gewicht is te zwaar en er zijn 2 manieren om de balk te ondersteunen:

 • Figuur 1B toont de ondersteuning in punt C. Er is geen spanning tussen punt A en punt C.

 • Figuur 1C toont de ondersteuning in punt A.Het steunpunt veroorzaakt hoge spanning tussen punt A en punt C.

Conclusie:

 • Het steunpunt in A laat geen verplaatsing in A toe, maar veroorzaakt een hoge spanning tussen A en C. Dit is een indirecte ondersteuning.

 • Het steunpunt in C heeft hetzelfde effect in A, maar veroorzaakt helemaal geen spanning tussen A en C. Dit is een directe ondersteuning.

De druk tussen de steunpunten en het racket moet zo laag mogelijk zijn.

Hoe breder  de steunpunten des te lager is de belasting van het racket.

Wanneer alle lengtesnaren gespannen zijn is de spanning in het racket maximaal. De kracht van de lengtesnaren wil het racket korter en breder maken.

Bespanmachines zijn leverbaar met 2 verschillende racket opspanningen.

throatsupport-babolatheadsupport-KLEIN

 

 

 

 

 

 

Een directe racket opspanning is veel beter voor het racket en veroorzaakt nooit scheuren.

RACKET AFSTEUNING

 • Directe opspanning met een aantal steunpunten tegen de binnenkant van het frame. Zo’n systeem voorkomt dat het racket korter wordt dus het wordt ook niet breder.

 • Indirecte opspanning met 2 steunpunten op 6 en 12 uur en 4 steunpunten tegen de buitenkant (6-punt opspanning). Dit systeem voorkomt dat het racket breder wordt. Het laat minimale vervorming toe maar veroorzaakt hoge spanning in het racket tussen de steunpunten aan de buitenkant en de positie van de lengtesnaren.

Een eerste vereiste voor beide systemen is dat de draaitafel zeer stijf is, zo dat hij niet verbuigt onder belasting van de lengtesnaren.

balk buigt

 HET KLEMMENSYSTEEM

Klemmen van goede kwaliteit bepalen grotendeels de bespannauwkeurigheid van een bespanmachine. Aan klemmen worden de volgende eisen gesteld:

– De klem mag de snaar niet beschadigen.

– De snaar mag niet door de klem heen slippen, omdat dit spankracht-verlies veroorzaakt.

Nauwkeurig bespannen zonder goede klemmen is daarom onmogelijk.

– De klem moet afstelbaar zijn op de dikte van de snaar.

flying-clamp10

T98-1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bespanmachines worden geleverd met vaste klemmen en met losse (dubbele) klemmen. Vaste klemmen zijn gemonteerd op een geleidings systeem dat op de draaitafel van de machine is gemonteerd.

Losse klemmen klemmen de laatst gespannen snaar vast aan de voorlaatste en houden de gespannen snaar zo op spanning.

Met vaste klemmen is het gemakkelijker om de snaar te klemmen en ze verliezen wat minder spankracht, omdat ze minder “terugveren”.

Vaste klemmen zijn verkrijgbaar in dubbel actie en enkel actie klemmen.

 

Hoe kiezen we het beste klemmen systeem.

 • De kwaliteit van de klemmen zelf is een eerste vereiste, het is beter om een machine met goede handklemmen te kiezen dan een slechte machine met vaste klemmen.

 • Wanneer voor vaste klemmen gekozen wordt is het van belang dat het geleidings-systeem gemakkelijk beweegt en dat het systeem met een eenvoudige handeling vast gezet kan worden.

 • In geval van een beperkt budget kan het een goed idee zijn om een machine met handklemmen te kiezen die later kan worden  “opgewaardeerd” tot een vaste klemmen systeem.

 

HET SPANSYSTEEM:

Het spansysteem is het meest ONbelangrijke deel van een bespanmachine. Het is waardeloos om een perfect spansysteem te hebben zonder goede klemmen.

In het algemeen zijn er 4 typen spansystemen op de markt:

 • Spanarm machines die de spankracht maken met een gewicht op een stang.

 • Elektronische machines die een aandrijfmotor hebben om de snaar te spannen en een meetsysteem dat de spankracht tijdens het spannen meet.

 • “Ektelon” type machines, waarbij de snaar gespannen wordt m.b.v. een  draaihendel. Zo’n machine blokkeert op het moment dat de ingestelde spankracht bereikt is.

 • Een voet bediende machine met een ingebouwd spansysteem met een veer.

 

DE NAUWKEURIGHEID VAN EEN SPANSYSTEEM:

Voor een spansysteem geldt een erg eenvoudige regel:

Spankracht is een mechanische eenheid (kilo’s), die het best te controleren is met een mechanisch systeem.

De belangrijkste eis aan een spansysteem is dat het de spankracht compenseert voor de trage rek van een snaar. Een spansysteem moet “narekcompensatie” hebben (“constant pull zijn).

NAREKCOMPENSATIE

De figuur toont de spankracht tijdens het spannen van een “constant-pull” systeem en van een Ektelon systeem:

 • Grafiek 1 toont de spankracht van een Ektelon type, wanneer de snaar snel gespannen wordt. De spankracht zakt tot 23,1 kg als gevolg van de trage rek van de snaar.

 • Grafiek 2 toont de spankracht van een Ektelon systeem waarbij de snaar langzaam gespannen is, de spankracht zakt tot 25,5 kg.

 • Grafiek 3 toont de spankracht van een “constant-pull” systeem, de spankracht zakt niet.

 

Conclusies:

– Een snaar die veel rekt heeft ongeveer 8 seconden nodig om volledig te rekken.

– Een snelle bespanner verliest met een Ektelon draaihandel spansysteem meer spankracht dan een langzame bespanner.

– Een “constant pull” systeem houdt de spankracht constant totdat de snaar geklemd wordt.

 

Een hoge kwaliteit spanarm systeem is zeer nauwkeurig:

 • Het creëert de spankracht zeer nauwkeurig.

 • Ook minimale spankrachtverliezen door de trage rek van de snaar wordt zeer nauwkeurig gecompenseerd.

 • Kalibreren (ijken) is niet nodig.

 

Het beste spanarm-systeem op de markt heeft geen krik systeem nodig, omdat de spankracht onafhankelijk is van de hoek waaronder de spanarm hangt.

 

Het is erg moeilijk voor een elektronisch spansysteem om de nauwkeurigheid van een spanarm machine te evenaren:

 • Het moet een zeer nauwkeurig “spankracht-meetsysteem” hebben.

 • Het meetsysteem moet de aandrijfmotor heel nauwkeurig kunnen stoppen, wanneer de ingestelde spankracht bereikt is.

 • Het is heel moeilijk voor een elektrisch spansysteem om de kleine verliezen a.g.v. de trage rek van de snaar nauwkeurig te compenseren: De motor moet kunnen starten en stoppen binnen een minimale slag.

 

Alleen elektronische machines van hoge kwaliteit kunnen de nauwkeurigheid van een hoge kwaliteit spanarm machine evenaren.

Het is van belang een elektronische machine regelmatig te kalibreren. Het is een voordeel wanneer de bespanner de machine zelf kan ijken.

Een voetbediende  met veer aangedreven machine is net zo nauwkeurig als een spanarm machine. Het verschil is dat dit systeem af en toe gekalibreerd moet worden.

 

Een “Ektelon” type machine is altijd erg onnauwkeurig:

Het heeft geen narekcompensatie en de uiteindelijk spankracht in de snaar hangt af van de rek-eigenschappen van de snaar en van de snelheid, waarmee de snaar gespannen is.

Wanneer een bespanner sneller spant verliest hij meer spankracht.

 

DE SNELHEID VAN EEN SPANSYSTEEM:

De snelheid van spannen wordt bepaald door de rek van de snaar. Wanneer een snaar die veel rekt te snel wordt geklemd verliest deze meer spankracht.

Dus: De snelheid van een spansysteem is een onbelangrijk detail, en te snel is in ieder geval fout.

 

Een elektrische machine is de langzaamste van alle systemen, de voetbediende machine is waarschijnlijk de snelste.

Een kwaliteit van een elektrische machine is dat de snaar altijd regelmatig op de zelfde snelheid gespannen wordt.

 

BETROUWBAARHEID:

Een systeem van hoge kwaliteit is betrouwbaarder, wanneer het een eenvoudig ontwerp is.

Zelfs een elektronische machine van hoge kwaliteit kan niet zo betrouwbaar zijn als een hoge kwaliteit spanarm machine, omdat de spanarm machine veel minder gecompliceerd is. Een “Ektelon” machine of een voetbediende machine zijn ook betrouwbaarder dan de gemiddelde elektronische machine.

Wanneer voor een elektronische machine gekozen wordt moet dit een systeem van hoge kwaliteit zijn.

 

HET GEBRUIKSGEMAK VAN EEN BESPANMACHINE:

Hoe meer rackets er bespannen moeten worden des te meer gebruiksgemak is vereist.

Spanarm machines vereisen de meest energie van een bespanner, omdat de spanarm met het gewicht bij iedere keer spannen opgetild moet worden. Spanarm machines, waarvan de arm niet horizontaal behoeft te hangen om de juiste spankracht te creëren, hebben geen krik systeem nodig en zijn veel gebruiksvriendelijker.

De voetbediende machine is gebruiksvriendelijker dan een spanarm machine, omdat de bespanner slechts het pedaal behoeft in te drukken en daarna los te laten om de snaar te spannen.

Elektronische machines zijn het meest comfortabel omdat de elektromotor de snaar spant.

 

ZINVOLLE ASSECCOIRES VOOR HET BESPANNEN:

De tension advisor.

Bespanmachines

Het kiezen van de juiste spankracht is erg moeilijk voor een bespanner. Het verschil in spankracht voor de lengte- en breedtesnaren moet juist zijn zodat de spanning in het racket na het bespannen minimaal is.

De hardheid van de bespanning moet afgestemd zijn op het speltype van de speler. Het racket voor een “hard hitter” moet veel harder bespannen worden dan voor een oudere speler of voor iemand met een armblessure. De Tensionadvisor berekent de juiste spankracht voor ieder racket en voor 5 verschillende hardheidsklassen.

 

* De hardheids tester:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Een speler voelt de hardheid van de bespanning en niet de spankracht waarmee de snaren zijn aangetrokken op de machine. De hardheids tester is een vitaal test gereedschap voor iedere bespanner. Hiermee kan gecontroleerd worden of the bespanmachine niet te veel spankracht verliest en of een geleverde bespanning niet te veel terug gelopen is in hardheid waardoor de speeleigenschappen sterk veranderd zijn.

Een bespanner zonder hardheidstester is net als een timmerman zonder duimstok.